ในกระบวนการผลิตลูกชิ้น บริษัท ลูกชิ้น โกฮับ
เมืองทอง 1 จำกัด ปริมาณวัตถุดิบการผลิต ลูกชิ้นที่เรา
ใช้เนื้อล้วนๆ โดยใช้เนื้อวัวและเนื้อหมูสดใหม่ทุกวัน


ก๋วยเตี๋ยวเรือบริษัท ลูกชิ้น โกฮับ เมืองทอง 1 จำกัด คืออีกหนึ่งในต้นตำรับก๋วยเกี๋ยวเรือรสเด็ด ที่มีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น มาเป็นระยะเวลากว่า 40ปี ด้วยคุณภาพของวัตถุดิบทั้งหมดที่เราคัดสรรมา ทำให้ปัจจุบันเราได้รับการยอมรับ จากผู้บริโภคอย่างแพร่หลาย