กลับไปหน้าสมาชิกหลัก สมาชิกรถลูกชิ้นปิ้ง ชุด B

สมาชิกรถเข็นก๋วยเตี๋ยว

ราคา 5,900 บาท

หมายเหตุ

ราคาสมาชิก
5,900 บาท

เงินค้ำประกันยอด
ขาย 2000 บาท

รวมเป็น 7,900 บาท
*ราคานี้ไม่รวมภาษี

สิ่งที่สมาชิกลูกชิ้นปิ้ง ชุด B จะได้รับ

" มาแต่ตัวขายได้เลย "

บริษัท ลูกชิ้น โกฮับ เมืองทอง 1 จำกัด
ลูกชิ้นปิ้ง น้ำจิ้มรสเด็ด อิ่ม อร่อย...
เต็มไม้..เต็มคำ

กลับไปหน้าสมาชิกหลัก