คุณบรรจง เป็นชื่อเรียกพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวเรือสมัย
ก่อน เป็นคนเชื้อสายมอญซึ่งก่อนนั้นพายเรือ
ขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาจนกระทั่ง
ปี 2510 จึงได้ย้ายขึ้นมาขายบนบกเป็นครั้งแรก
โดยตั้งร้านอยู่ริมถนน แจ้งวัฒนะ

บริษัท ลูกชิ้น โกฮับ เมืองทอง 1 จำกัด สาขาใหญ่ที่หมู่บ้านเมืองทองนิเวศน์ 1
นั้นทำมาประมาณ สิบกว่าปีแล้ว มีทั้งลูกชิ้นเนื้อ, ลูกชิ้นหมู, ลูกชิ้นเอ็นที่เน้น
ความสดใหม่ของวัตถุดิบที่นำมาผลิต ลูกชิ้นลูกชิ้นของเรา

บริษัท ลูกชิ้น โกฮับ เมืองทอง 1 จำกัด